(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án chuyển đổi diện tích lúa thiếu nước thường xuyên sang trồng cây hàng năm, vụ đông xuân 2016 – 2017, thành phố Kon Tum đã hỗ trợ giống, phân bón, vật tư cho 25 hộ dân trên địa bàn xã Đăk Cấm trồng thí điểm sắn cao sản với diện tích 4,3 ha.

TRONG SAN

Sau 8 tháng xuống giống, áp dụng kĩ thuật khoa học vào chăm sóc, giống sắn mới KM 419 đã sinh trưởng, phát triển tốt. Đến nay, đã có 1/3 số hộ tham gia bắt đầu thu hoạch cho năng suất trung bình đạt 3,3 tấn/ sào. So với giống sắn cũ thì năng suất cao hơn 1,3 tấn/ sào và có thời gian thu hoạch sớm hơn từ 1-2 tháng.

Trong niên vụ đông xuân 2016 – 2017, thành phố Kon Tum đã chuyển đổi đất trồng lúa thiếu nước sang trồng giống sắn mới với tổng diện tích 278 ha, với 545 hộ dân tham gia. Hiện nay một số diện tích đã thu hoạch cho sản lượng cao hơn trung bình từ 20-35% so với giống sắn cũ, số diện tích còn lại đang sinh trưởng, phát triển tốt.

CTV Đình Quang 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *