(kontumtv.vn) – Qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần kịp thời đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

Ngay sau khi có hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016″ của Ban chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch; ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh và giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án. Theo đó, Ban Chỉ đạo Đề án trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch, Quy chế hoạt động; ra Quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc và lựa chọn xã chỉ đạo làm điểm để kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các xã trên khu vực biên giới. Đến nay, Tổ giúp việc, Câu lạc bộ tư vấn pháp luật, Tổ tuyên truyền pháp luật, Tổ hòa giải ở các xã biên giới hoạt động cơ bản nề nếp; đội ngũ cán bộ, công chức đã đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, nhân dân; phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lại Xuân Lâm nói: ”Với các hình thức, phương pháp khác nhau, các câu lạc bộ về pháp luật, tổ tư vấn về pháp luật, tuyên truyền về pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý; công tác tác tuyên truyện miệng, cổ động trực quan… là những nét nổi bật của Đề án, đã có tác động tích cực đến nhân dân, Đề án đã làm thay đổi nhận thức của người dân”.

Tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư
Tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư

UBND các xã biên giới, nhất là xã chỉ đạo điểm, đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án trên  địa bàn. Ông A Nang, Chủ tịch UBND xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei cho biết: “”Đảng ủy, UBND xã đã kiện toàn lại bộ phận tư pháp, đầu tư thêm kinh phí để tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và người dân một cách tốt nhất”.

Các đồn Biên phòng đã tích cực, chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn biên giới. Đại úy Diệp Hoài Đức, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong, BĐBP tỉnh Kon Tum nói: “Là một thành viên trong Câu lạc bộ trợ giúp Tư pháp, tôi thấy trong thời gian qua nhận thức về pháp luật của nhân dân trên địa bàn được nâng lên. Tỷ lệ vi phạm pháp luật của người dân so với các năm trước giảm rất nhiều”.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh đã chủ động tham mưu và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn, hướng dẫn về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật của các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới. Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án ở các xã biên giới đã tích cực nghiên cứu, nắm chắc các văn bản pháp luật, tình hình thực tế của địa phương và trình độ nhận thức của nhân dân để tiến hành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực và bố trí kinh phí, vật chất thực hiện Đề án được quan tâm; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới được triển khai nghiêm túc, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương như tổ chức hội nghị tập huấn, lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, nhà trường, chào cờ đầu tuần; phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua cụm loa truyền thanh, phát hành tờ rơi, tờ gấp, đĩa DVD, thành lập tổ hòa giải, tổ tư vấn pháp luật ở cơ sở…

Từ những kết quả đạt được, cho thấy Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” đã góp phần kịp thời đưa pháp luật đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng biên giới tỉnh Kon Tum.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *