(kontumtv.vn) – Những năm qua, Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) đã chỉ đạo các Đảng ủy xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ theo Chỉ thị số 10 và Kết luận số 322 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Được Chi bộ 3, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy phân công phụ trách nhóm 38 hộ đồng bào DTTS ở thôn Nhơn Bình, đảng viên Lương Thị Yến luôn bám sát thôn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, kịp thời hướng dẫn và giải thích cho bà con hiểu và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, do điều kiện kinh tế của các hộ còn nhiều khó khăn, đảng viên Yến luôn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể thôn hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Nhờ đó cuộc sống của các hộ gia đình đã có sự phát triển, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định. Bà Yến nói: “Tôi thường xuyên đến gặp gỡ và hướng dẫn cho bà con cách làm ăn, chăm sóc cao su, mì, chăn nuôi bò, lợn, làm vườn rau để cải thiện cuộc sống gia đình. Qua đó cũng vận động mọi người tham gia phong trào thi đua yêu nước do địa phương và khu dân cư tổ chức, đặc biệt là cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

“Gia đình tôi áp dụng theo Chi bộ hướng dẫn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình tự vươn lên thoát được cái nghèo. Gia đình tôi chăn nuôi bò 15 con bò, cao su 7 ha, mì 5 ha, ruộng 1 ha”. Ông A Liễu (thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn) cho biết.

Đảng viên xuống cơ sở hướng dẫn người dân phát triển sản xuất
Đảng viên xuống cơ sở hướng dẫn người dân phát triển sản xuất

Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) và Kết luận số 322 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về “Đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ”, Huyện ủy Sa Thầy đã chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng đội ngũ đảng viên nhằm lựa chọn những đảng viên có đủ phẩm chất, có năng lực, luôn gương mẫu, tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước để đảm đương nhiệm vụ phụ trách hộ, nhóm hộ. Ông Bùi Ngọc Doan, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sa Nhơn nói: “Sau khi có Chỉ thị số 10 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ khối nông thôn triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị. Qua triển khai, hàng năm cũng thường xuyên chỉ đạo các chi bộ rà soát để phân công lại cho các đảng viên về số lượng thay đổi, số hộ tăng giảm cho phù hợp với điều kiện ở khu dân cư”.

Đến nay, huyện Sa Thầy đã phân công hơn 640 đảng viên phụ trách hơn 11.200 hộ và 489 nhóm hộ. Hầu hết các đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, cố gắng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Nhà nước dành cho hộ nghèo. Ngoài ra, các đảng viên còn làm tốt vai trò phát hiện, giới thiệu các quần chúng ưu tú để cấp ủy tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Ông Nguyễn Kim Thái, Phó Bí thư Huyện ủy Sa Thầy cho biết: “Qua phân công phụ trách hộ, nhóm hộ, đã phát hiện và giới thiệu được 1.341 quân chúng ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, đã kết nạp được 658 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua kết nạp đảng viên đã giảm được số thôn, làng trắng đảng viên và chưa có đảng viên, giảm được tỷ lệ hộ nghèo từ 50,78% năm 2010 còn 18,67% năm 2015”.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 và Kết luận số 322 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã giúp các đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời báo cáo với chi bộ hoặc cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những vướng mắc, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng huyện Sa Thầy ngày một phát triển ổn định.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *