(kontumtv.vn) – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn, qua quá trình sắp xếp, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập sẽ hình thành được các đơn vị đủ lớn để cung cấp dịch vụ công có chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu và khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp.

Chiều 21/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) đã khảo sát về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống này tại Bộ Tài chính.

Cùng tham dự còn có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Buổi làm việc nhằm tập trung đánh giá, làm rõ các cơ chế tài chính của hệ thống ĐVSNCL nói chung và cơ chế quản lý, tài chính, quá trình sắp xếp lại của ĐVSNCL của Bộ Tài chính nói riêng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh tới ý nghĩa của việc sắp xếp lại hệ thống ĐVSNCL – là một trong 5 trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII. Trước đó vào năm 2011, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 37 về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động các ĐVSNCL, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công. Tới năm 2015, Chính phủ tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của ĐVSNCL khi ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để triển khai kết luận của Trung ương.

Vào tháng 10/2017, Ban Chấp hành Trung ương sẽ họp và ban hành một nghị quyết Trung ương về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL. Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, các cơ quan Trung ương chắt lọc các nội dung quan trọng của Nghị quyết số 16 để xây dựng đề án mới.

Phó Thủ tướng lưu ý các quan điểm chỉ đạo lớn về lĩnh vực này mà Nghị quyết số 11 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII vừa được ban hành về hoàn thiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đã nhấn mạnh: “Hoàn thiện thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đầy đủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập về phạm vi hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và tài chính gắn với cơ chế đánh giá độc lập. Thực hiện xã hội hóa tối đa các dịch vụ công, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường”.

“Với tinh thần đó, phải tiếp tục đổi mới quá trình này, tìm kiếm nội dung đổi mới hơn nữa, để sắp xếp đơn vị, tinh giản biên chế, hình thành các ĐVSNCL đủ lớn, có thực lực đáp ứng được nhu cầu và khả năng chi trả của xã hội và quan trọng hơn hết là nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công, giảm gánh nặng cho ngân sách và tạo nguồn cho cải cách tiền lương”, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính và các cơ quan cần làm rõ việc phân loại các ĐVSNCL theo tiêu chí tự chủ, tự chịu trách nhiệm (coi trọng tiêu chí tự chủ tài chính) theo định hướng mạnh mẽ hơn, đầy đủ hơn, để đơn vị tự chủ càng cao thì thẩm quyền càng lớn theo mức độ tự chủ.

Về việc xây dựng danh mục ĐVSNCL sử dụng ngân sách Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ tính pháp lý và tính hiệu quả trong thực hiện, đồng thời nêu rõ các bất cập trong triển khai để kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu làm rõ phương thức đầu tư và cấp phát của ngân sách Nhà nước cho ĐVSNCL: “Đã đặt hàng được những chỗ nào, giao nhiệm vụ như thế nào, làm rõ các bất cập hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, gắn giao nhiệm vụ với giao kinh phí của mỗi đơn vị và cơ cấu lại các khoản chi thường xuyên ra sao?”, Phó Thủ tướng nêu vấn đề với các thành viên Ban Chỉ đạo và Bộ Tài chính.

Ngoài ra, các cơ quan làm rõ đề xuất ưu đãi thuế đối với lĩnh vực sự nghiệp công để tạo điều kiện cho các đơn vị đẩy nhanh quá trình tự chủ; rà soát lại các loại phí đã chuyển sang cơ chế giá, theo đúng bản chất của giá cả dịch vụ công,…

Nhắc tới Nghị quyết số 93/NQ-CP về một số cơ chế chính sách phát triển y tế, Phó Thủ tướng cho rằng có nhiều nội dung tiến bộ cần được Ban Chỉ đạo xem xét, khái quát thành các chính sách lớn, không chỉ cho y tế và cả các lĩnh vực khác. Theo đó là các cơ chế: Cơ sở khám chữa bệnh, trường đại học y dược công được hợp tác, đầu tư để thực hiện dự án; cơ sở khám chữa bệnh công được cử công chức, viên chức làm việc tại bệnh viện tư; cơ chế về vốn, tín dụng, đầu tư,…

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thành lập doanh nghiệp trong các cơ sở nghiên cứu, nhất là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học; đề xuất bỏ “cơ quan chủ quản” của các ĐVSNCL để nâng cao tính năng động, tự chủ của đơn vị.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, năm 2016 cả nước có 41.508 ĐVSNCL, trong đó hơn 32.900 đơn vị tự chủ chiếm 79%. Hơn 1.316 ĐVSNCL tự chủ được thu chi, chiếm 4%. 11.588 ĐVSNCL bảo đảm một phần chi thường xuyên, chiếm 35,2% và có 20.038 ĐVSNCL do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ, chiếm 60,08%.

Thành Chung/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *