(kontumtv.vn) – Làm việc chậm tiến độ, tham mưu chưa phát huy hiệu quả là ý kiến phê bình của lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum đối với các thành viên Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh trong phiên họp Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin lần II, năm 2016. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

CNTT

Tính đến hết tháng 9/2016, tỉnh Kon Tum có 100% đơn vị sở, ngành, UBND huyện, thành phố được cài đặt, hỗ trợ phần mềm quản lý văn bản điện tử; hơn 2.100 máy tính của cơ quan nhà nước được kết nối internet, đạt tỷ lệ 97%; 63% đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ; hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện bước đầu phục vụ hiệu quả cho các cuộc họp giao ban giữa Trung ương, tỉnh và các huyện; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh Kon Tum chưa có hệ thống thư điện tử riêng; nhiều cơ quan chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp an ninh mạng, đặc biệt là công tác khắc phục lỗ hổng, điểm yếu của hệ thống thông tin.

Phát biểu tại phiên họp, đại diện Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh xác định thời gian tới cần tiếp tục bổ sung, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống mạng phục vụ công tác chuyên môn, cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Trong buổi làm việc, nhiều đại biểu đưa ra ý kiến cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thông tin; tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin bằng cách xây dựng cơ chế hỗ trợ, ưu đãi phù hợp; giải quyết vấn đề bảo mật thông tin điện tử; tiếp tục xây dựng hệ thống thư điện tử công vụ nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi công việc ngày càng cao của cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các sở, ban, ngành cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan nhà nước; các thành viên Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh khi tham mưu cho UBND tỉnh cần bám sát mục tiêu đã đề ra, nhất là phải nhìn thẳng vào những mặt yếu kém để có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Thu Trang – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *