Đời sống người dân ngày càng được nâng cao
Đời sống người dân ngày càng được nâng cao

(kontumtv.vn) – Từ năm 2016 đến nay, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã giới thiệu 11 công dân xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út,  mở 10 lớp đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho gần 300 học viên. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách địa phương, huyện đã hỗ trợ trên 3.200 lượt hộ gia đình về đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, nước sinh hoạt, với tổng vốn hơn 38 tỉ đồng. Ngoài ra, Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo tại vùng khó khăn theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Tu Mơ Rông đã giải ngân gần 1,3 tỉ đồng bằng hiện vật và tiền mặt cho gần 13.000  nhân khẩu thuộc hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập.

Phát huy tốt nguồn hỗ trợ của Trung ương và địa phương, tỷ lệ hộ nghèo huyện Tu Mơ Rông từ gần 65% năm 2016 giảm còn  hơn 58% năm 2017.

                                                                                                Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *