HO TRO CAC DOANH NGHIEP, CO SO SAN XUAT KINH DOANH THAM GIA CHUOI GIA TRI, MANG SAN XUAT

(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, các đơn vị, địa phương đã khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào chuỗi giá trị, mạng sản xuất thông qua tổ chức các hoạt động Hội chợ Thương mại Kon Tum, góp phần phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực do các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh sản xuất, như Cà phê Da Vàng, Cà phê Huy Hùng, Rượu sâm Ngũ vị tử, Rượu Ngọc Linh sâm dây ngũ vị tử, Rượu sim Măng Đen, tinh bột sắn… Ngoài ra, Ngành Công Thương tỉnh đã tổ chức kết nối tọa đàm đưa hàng vào siêu thị Co.opmart, Big C Miền Trung nhằm tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác.

Thời gian tới, các ngành, địa phương sẽ triển khai nhân rộng một số mặt hàng lợi thế trên địa bàn để sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Kon Tum vào hệ thống các siêu thị, đảm bảo nguồn đầu ra cho người dân trên địa bàn tỉnh. Mặc khác, phối hợp triển khai hướng dẫn một số điều kiện liên quan đến ngành Công Thương, các thủ tục đủ điều kiện để tìm đầu ra sản phẩm cho người dân trên địa bàn và hiện các ngành đang tiến hành xây dựng Danh mục dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *