(kontumtv.vn) – Những năm gần đây, các đơn vị chức năng cũng như các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã chú trọng hỗ trợ cây, con giống phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ dân, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Sau hai năm định cư trên vùng đất mới, gia đình chị Đinh Thị Liệu (thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông) đã cơ bản ổn định sản xuất. Có được kết quả này là nhờ gia đình chị đã được hỗ trợ cây giống và tập huấn kỹ thuật trồng các loại cây phù hợp với khí hậu của địa phương, nên gia đình luôn thu hoạch được sản lượng cao sau mỗi mùa vụ. Năm 2016, gia đình chị tiếp tục được hỗ trợ giống cây bắp cải, khoai tây và đã tạo nguồn thu ổn định. Chị Liệu nói: “Tôi vào đây từ năm 2015, được Nhà nước hỗ trợ cây giống, phân bón để sản xuất nên thu nhập tạm ổn, đảm bảo chi tiêu trong gia đình”.

Hộ nghèo được hõ trợ giống rau phát triển sản xuất
Hộ nghèo được hỗ trợ giống rau phát triển sản xuất

Bà Lê Thị Hoa (thôn Bình Nam, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) là một trong những hộ nghèo được thụ hưởng chương trình hỗ trợ sản xuất do Ban Dân tộc tỉnh triển khai từ năm 2015. Tháng 10/2015, được hỗ trợ 2 con dê giống và được tập huấn kỹ thuật nuôi nên bà đã chăn nuôi dê có hiệu quả. Đến nay, đàn dê đã phát triển lên đến 7 con, giá trị đàn dê khoảng hơn 20 triệu đồng. Bà Hoa phấn khởi: “Trước kia cũng thích nuôi dê nhưng không có điều kiện, không có tiền để mua con giống. Chừ Nhà nước hỗ trợ cho tôi có đàn dê thì tôi cố gắng nuôi phát triển đàn dê cho mạnh”.

Trong những năm gần đây, thực hiện chương trình hỗ trợ cây, con giống cho hộ nghèo, chính quyền địa phương luôn khảo sát nhu cầu và thực hiện cấp cây, con giống phù hợp với điều kiện chăn nuôi, trồng trọt của hộ nghèo. Nhờ đó, nguồn hỗ trợ sản xuất ngày càng phát huy được hiệu quả, tạo động lực để các  hộ nghèo chăm lo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Ông Đinh Ngọc Hải, Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy cho biết: “Việc giảm nghèo ở xã được thể hiện qua việc cấp cây con giống hỗ trợ cho nhân dân. Để phát huy được hiệu quả hỗ trợ cây con giống thì UBND xã đã tiến hành đánh giá khả năng trồng trọt và chăn nuôi của các hộ, khảo sát các hộ có đất, có nguồn lực lao động thì tiến hành hỗ trợ giống cây, còn con giống thì xã cũng tiến hành khảo sát, đánh giá từng hộ đảm bảo phù hợp  các hộ thiếu đất sản xuất nhưng có năng lực, có khả năng chăn nuôi thì xã hỗ trợ vật nuôi”.

Trong những năm gần đây, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chính vì vậy, việc bố trí, cân đối nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đã được triển khai cụ thể đến các thôn. Các nội dung hỗ trợ sát với thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Qua đó đã góp phần tích cực trong việc thay đổi đời sống của người dân nghèo, nhất là người nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *