(kontumtv.vn) – Trong tuần làm việc thứ hai (từ ngày 28/3 đến 02/4/2016) của kỳ họp thứ 11, ĐBQH cả nước đã tham gia 12 buổi làm việc ở hội trường.

Các ĐBQH đã thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020;… Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum Y Mửi đã phát biểu tham gia 4 ý kiến thảo luận tại hội trường đối với Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020 về giao thông nông thôn, giao thông ở miền núi, Tây Nguyên, vùng căn cứ cách mạng; Công tác cải cách tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước; về bố trí biên chế cho các địa phương được thành lập, chia tách đơn vị mới; Về chống hạn hán ở Tây Nguyên và các tỉnh phía nam; đầu tư nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cắm mốc phân chia địa giới giữa đất ở, đất sản xuất của người dân với đất của nông, lâm trường;…

Đại biểu Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 2 ý kiến đối với Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội về việc thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp; việc thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước; tham gia 2 ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội; việc xây dựng và kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước. Tham gia 1 ý kiến đối với Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong tuần làm việc này, Quốc hội đã thông qua 6 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với Ông Nguyễn Sinh Hùng; bầu Bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với Ông Trương Tấn Sang; bầu Ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Chủ tịch nước. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đối với Ông Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đối với Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách đối với Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh đối với Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đối với Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội đối với Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Công tác đại biểu đối với Bà Nguyễn Thị Nương. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với Ông Nguyễn Hữu Vạn.

Các ĐBQH tỉnh Kon Tum đã tiến hành 5 đợt thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm, dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chủ tịch nước; miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

CTV Hồ Nam

 

 

g đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *