(kontumtv.vn) – Ngày 6/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt việc triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tập trung vào 05 chuyên đề gồm đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính trong tổ chức Công đoàn; đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để thảo luận và giải đáp ý kiến của đại biểu về các chuyên đề đã được trình bày; giúp nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong thực tiễn.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *