C VAY 34 TY DONG

(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã làm tốt công tác vận động cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thường xuyên gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Thông qua các phong trào, nhiều hội viên cựu chiến binh là tấm gương tiêu biểu trong việc tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp ở khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nổi bật nhất là phong trào cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững. Trong năm qua, các cấp Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện số tiền trên 34 tỷ đồng để tạo điều kiện cho hội viên đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, đời sống hội viên được nâng lên đáng kể, đến nay có 450 gia đình cựu chiến binh có mức sống khá, giàu. Đặc biệt, các cựu chiến binh còn gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã đóng góp được hơn 500 triệu đồng, hiến gần 130 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *