(kontumtv.vn) – Sau Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017- 2022, Hội CCB tỉnh Kon Tum đã sớm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội, tập trung chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh sớm triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Nhân kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6/12, phóng viên Đài PT-TH Kon Tum đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hội CCB tỉnh Võ Thanh Chín để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

PV: Thưa ông, sau Đại hội VI Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022, Thường trực Hội CCB tỉnh đã có giải pháp như thế nào để đưa Nghị quyết vào cuộc sống?

Ông Võ Thanh Chín: Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã xây dựng các công văn, chỉ thị, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội VI đến toàn thể các cấp Hội trong toàn tỉnh. Chúng tôi hướng dẫn và cụ thể hóa các chỉ tiêu cụ thể để đưa vào hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm để có chương trình hành động cụ thể. Cùng gắn với đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua CCB gương mẫu; tập trung hướng về cơ sở, sát cơ sở để trên cơ sở gắn với phong trào thi đua ở địa phương.

Ông Võ Thanh Chín trả lời phỏng vấn của PV
Ông Võ Thanh Chín trả lời phỏng vấn của PV

PV: Vâng, vậy trong nhiệm kỳ 2017- 2022, Hội CCB tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm như thế nào? 

Ông Võ Thanh Chín: Nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu Đại hội xác định, thứ nhất là phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng với lập trường tư tưởng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và tự chuyển hóa, tự diễn biến trong nội bộ. Thứ hai là phấn đấu 85% đối tượng đúng điều kiện để kết nạp vào Hội CCB, tính cả nhiệm kỳ trên 3.000 hội viên. Hàng năm phấn đấu trên 90% cơ sở Hội trong sạch vững mạnh; 90% hội viên CCB gương mẫu, 90% gia đình đạt gia đình văn hóa. Mỗi một năm phấn đấu giảm từ 2-3% hộ nghèo trong hội viên; xóa 80% nhà dột nát và nhà tạm bợ của gia đình hội viên. Đồng thời phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp trên 450 quần chúng hội viên vào Đảng.

PV: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, trong phương hướng nhiệm kỳ 2017- 2022, Hội CCB tỉnh đã đề ra nhiệm vụ cụ thể và giải pháp ra sao?

 Ông Võ Thanh Chín: Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, chúng tôi, thứ nhất là tiếp tục vận động hội viên CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống, bản chất của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN. Trong đó tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, hội viên và công chức của đơn vị; đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp và tập trung khai thác mọi nguồn lực về phát triển kinh tế mô hình hộ gia đình và nhân rộng điển hình kinh tế này trở thành phong trào và hiệu quả chung của công tác Hội. Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào và chương trình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội và các cấp Hội trong toàn tỉnh.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

                                                                                              Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *