(kontumtv.vn) – Sáng ngày 24/11, đoàn khảo sát của Ủy ban Dân tộc Quốc hội do bà Leo Thị Lịch – Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với huyện Đăk Hà về kết quả triển khai thực hiện các chính sách giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vùng DTTS và miền núi.

Năm học 2022 – 2023, huyện Đăk Hà có 41 đơn vị trường học với 735 nhóm lớp, gần 22.000 học sinh. Trong đó, gần 9.600 học sinh người DTTS bậc Tiểu học và THCS.

Thực hiện các chính sách như hỗ trợ học tập cho học sinh vùng DTTS theo Nghị định 86, ngày 02/10/2015 của Chính phủ; Quyết định 1299, ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”; Chính sách hỗ trợ chế độ phụ cấp dạy lớp ghép, dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em người DTTS theo Nghị định 06 của Chính phủ đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Qua đó hỗ trợ hiệu quả cho ngành giáo dục của địa phương trong việc duy trì ổn định sĩ số, nâng cao chất lượng học tập vùng DTTS, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn.

Qua làm việc, các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế như đảm bảo chỉ tiêu biên chế đối với giáo viên dạy 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và giáo viên tiếng Anh, Tin học; đầu tư các hạng mục hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong GD&ĐT vùng DTTS; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường dạy Tiếng Việt, tạo chuyển biến trong ứng xử văn hóa của học sinh bậc tiểu học vùng DTTS. Bên cạnh đó, cần làm rõ vai trò trách nhiệm của nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; kịp thời ngăn ngừa các hành vi xâm phạm sức khỏe, tinh thần của học sinh nữ trong vùng DTTS./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *