(kontumtv.vn) – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lại Xuân Lâm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về công tác giáo dục quốc phòng an ninh tại huyện Kon Rẫy.

- HOI DONG GIAO DUC QUOC PHONG AN NINH TINH KIEM TRA CONG TAC GIAO DUC QUOC PHONG AN NINH HUYEN KON RAY

Năm 2017, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng ở huyện Kon Rẫy đều đạt và vượt chỉ tiêu giao; công tác giáo dục quốc phòng toàn dân được tăng cường. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh tại Trường THPT Chu Văn An được nhà trường quan tâm chỉ đạo, triển khai đúng chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% học sinh nhà trường được học và kiểm tra môn Giáo dục QPAN. Trong đó trên 88% đạt khá, giỏi. Kết quả buổi kiểm tra đối với các đối tượng 4 ở xã Tân Lập và thị trấn Đăk Rve, đối tượng 3 và kiểm tra nhận thức – thực hành đối với học sinh Trường THPT Chu Văn An đều đạt loại giỏi; kiểm tra đối tượng 4 cấp huyện kết quả đạt khá; kiểm tra đối với giáo viên giảng dạy môn Giáo dục QPAN Trường THPT Chu Văn An kết quả tốt. Qua đó, đoàn đánh gia đơn vị huyện Kon Rẫy xếp loại đơn vị giỏi trong công tác giáo dục QPAN.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã biểu dương và đánh giá cao công tác giáo dục QPAN của huyện Kon Rẫy. Đồng thời yêu cầu Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện  tiếp tục quán triệt nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; củng cố, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh huyện, xã; xây dựng các văn bản chỉ đạo sát thực tế; cơ quan thường trực huyện, xã chủ động phối hợp với các địa phương nắm chắc số lượng các đối tượng chưa bồi dưỡng, đặc biệt là các già làng, thôn trưởng, chắc sắc, chức việc; thực hiện đúng nội dung, chương trình trong khung giáo dục quốc phòng; tăng cường kiểm tra, giáo dục an ninh quốc phòng cấp xã để phát huy ưu điểm và khắc phục các nhược điểm.

CTV Chung Loan – Hữu Huy

                                                                                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *