(kontumtv.vn) – Sáng 26/10, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn cùng các thành viên đoàn giám sát đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum về việc thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH trên địa bàn tỉnh.

 Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ngành.

PHO CHU TICH HOI DONG LY LUAN TRUNG UONG TA NGOC TAN LAM VIEC VOI THUONG TRUC TINH UY KON TUM

Báo cáo với đoàn giám sát, Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, từ năm 1991 đến nay tỉnh Kon Tum đã cụ thể hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH vào các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là cơ sở tạo nên sự phát triển của tỉnh Kon Tum thời gian qua.

Cụ thể, về văn hóa tỉnh Kon Tum chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới. Đến nay, toàn tỉnh có 542/589 khu dân cư văn hóa, có 74% hộ gia đình văn hóa. Nhiều lễ hội, di tích được bảo tồn và phát huy. Bên cạnh đó tỉnh Kon Tum chú trọng đầu tư phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn công tác bảo vệ môi trường trong sự phát triển. Thông qua vận dụng cương lĩnh vào thực tiễn, kết quả giảm nghèo, an sinh xã hội, công tác dân tộc và chính sách dân tộc của tỉnh có nhiều khởi sắc. Tính đến tháng 12/2017 có 7/10 huyện, thành phố đạt kết quả giảm nghèo so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Theo đó, có trên 10.500 hộ được thoát nghèo giai đoạn 2015-2017. Bình quân tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 5%. Trong xây dựng và phát triển, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo  của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo kịp thời, sát thực tế địa phương.

Kiến nghị với đoàn khảo sát Hội đồng Lý luận Trung ương, tỉnh Kon Tum đã đề nghị Trung ương sớm công nhận Di tích lịch sử Quốc gia Ngục Kon Tum là Di tích quốc gia đặc biệt, đề xuất Trung ương ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến chuyển giao công nghệ, về đánh giá tác động môi trường, về thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; kiến nghị Trung ương cần rà soát, giải quyết tồn tại, hạn chế của một số luật và sớm ban hành các quy định về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và huyện, xem xét chế độ, chính sách với các chức danh của người đứng đầu và xem xét việc sát nhập đơn vị hành chính phù hợp với địa phương.

Trên cơ sở báo cáo của địa phương và thông qua tìm hiểu trực tiếp tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao kết quả vận dụng đề cương xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Kon Tum; đặc biệt là vận dụng đề cương trong vùng đặc thù có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Kon Tum trong vận dụng cương lĩnh phát triển đất nước của Đảng để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho người dân; cho rằng kinh nghiệm thực tiễn của tỉnh Kon Tum, những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Kon Tum và kết quả trong buổi làm việc với thường trực Tỉnh ủy Kon Tum rất có giá trị để Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết thực tiễn, tham mưu tốt cho Bộ Chính trị, Trung ương Đảng trong việc xây dựng văn kiện phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII và xây dựng cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời gian tới.

                                      Văn Hiển – Lê Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *