(kontumtv.vn) – Sau khi kiểm tra, giám sát thực tế tại một số xã, Đoàn giám sát Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi về hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học – công nghệ giai đoạn 2016- 2021; kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; kết quả thực hiện chính sách cho người cao tuổi trên địa bàn.

Giai đoạn 2016- 2021, huyện Ngọc Hồi đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng triển khai 43 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh 900 triệu đồng, còn lại là nguồn ngân sách huyện. Việc triển khai các mô hình đã tác động tích cực đến môi trường, từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp của người dân.

Tính đến hết tháng 3/2022 số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Ngọc Hồi gần 49 ngàn người, đạt tỷ lệ hơn 67% dân số của huyện. Về công tác chữa bệnh BHYT cho người DTTS thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ triển khai thực hiện đầy đủ theo quy định tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Về thực hiện chính sách cho người cao tuổi, tính đến cuối năm 2021, huyện Ngọc Hồi có 370/2.647 người cao tuổi được hưởng chế độ hàng tháng; 190 người cao tuổi được cấp thẻ BHYT. Công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ, lập sổ theo dõi, quản lý sức khỏe được huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thường xuyên. Trong giai đoạn 2019- 2021, huyện có gần 1.000 lượt người cao tuổi được tổ chức chúc thọ, mừng thọ; hơn 400 lượt người cao tuổi được hỗ trợ vay vốn ưu đãi với số tiền hơn 14 tỷ đồng; hơn 80 người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm nhận giúp đỡ hỗ trợ với số tiền 200 ngàn đồng/người/tháng đến hết đời.

Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện Ngọc Hồi đã triển khai. Đồng thời đề nghị rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình chuyển giao khoa học công nghệ để có các giải pháp cụ thể triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn trong giai đoạn tới. Trong đó, cần ưu tiên, bố trí hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để triển khai các mô hình mang tính quy mô và khả thi cao; tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác người cao tuổi; công tác mở rộng đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn./.

 Thu Trang

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Ngọc Hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *