(kontumtv.vn) – Tiếp tục đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Kon Tum Đào Xuân Quí tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

HOI DONG THI DUA

Năm 2015, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Kon Tum đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước trong năm qua. Tỷ lệ đạt chuẩn các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tăng lên qua từng năm, toàn tỉnh hiện có 9 xã đạt 19 tiêu chí. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Trong năm, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 33 đơn vị, tặng Bằng khen cho 598 tập thể và trên 1.000 cá nhân, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho hơn 220 tập thể và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 43 cá nhân.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; nâng cao chất lượng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyện trách công tác thi đua, khen thưởng. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác bình xét thi đua phải rõ ràng, minh bạch, có tiêu chí xét chọn đúng người, đúng việc, đảm bảo về chất lượng, số lượng. Trong đó chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động, người lao động trực tiếp, các đơn vị và cá nhân ở vùng sâu, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hạn chế khen thưởng tràn lan, khen thưởng lãnh đạo quá nhiều.

                                                                                       Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *