(kontumtv.vn) – Sáng 28/3, Hội Khuyến học và Tỉnh Đoàn Kon Tum ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 – 2020.

- HOI KHUYEN HOC TINH VA TINH DOAN KY KET CHUONG TRINH PHOI HOP GIAI DOAN 2018 – 2020

Nội dung phối hợp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.  Song song với tuyên truyền, Tỉnh Đoàn chủ động vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” tại nơi cư trú, góp phần phát triển hội viên Hội Khuyến học và các tổ chức Hội Khuyến học cơ sở. Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ Tỉnh Đoàn khen thưởng, động viên các gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi, tự học thành tài; đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam xét tôn vinh “Nhân tài khuyến học” hàng năm. Tỉnh Đoàn và Hội Khuyến học tỉnh đẩy mạnh tổ chức phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh thiếu nhi.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *