(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn. Phóng viên Đài PT-TH tỉnh Kon Tum đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Phong Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về vấn đề này.

PV: Thưa bà, trong những năm qua, với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về vấn đề bình đẳng giới trong xã hội như thế nào?

Bà Trần Thị Phong Lan: Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong từng giai đoạn phù hợp với thực tế của từng địa phương. Đồng thời đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp tham mưu triển khai các hoạt động để đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch hành động của UBND tỉnh. Bên cạnh đó thì HLHPN các cấp đã tăng cường các hoạt động phối hợp với các sở, ban, ngành, lực lượng như Sở Tư Pháp, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Liên đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn… Thông qua việc triển khai các chương trình phối hợp, các đề án để lồng ghép công tác tuyên truyền về bình đẳng giới tại cơ sở.

Bà Trần Thị Phong Lan trả lời phỏng vấn của PV
Bà Trần Thị Phong Lan trả lời phỏng vấn của PV

PV: Với đặc thù của một tỉnh miền núi, trình độ dân trí còn thấp, vẫn có một bộ phận người dân còn tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ thì việc tuyên truyền về bình đẳng giới chắc hẳn sẽ gặp những khó khăn nhất định. Vậy Hội LHPN tỉnh đã làm gì để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về bình đẳng giới?

Bà Trần Thị Phong Lan: Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thì Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng nội dung, phương thức và hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù và trình độ dân trí, nhận thức của từng nhóm đối tượng như thành lập mạng lưới tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật trong Hội Phữ nữ các cấp; thành lập các mô hình phụ nữ với pháp luật, xây dựng 5 tủ sách pháp luật và tổ chức các hội thi, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, truyền thông trực tiếp về bình đẳng giới đến với hội viên phụ nữ ở cơ sở. Đồng thời, để nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng, Hội LHPN tỉnh cũng đã chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ  tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp hội tại cơ sở, kịp thời cung cấp các tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền.

PV: Qua 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, phát huy trách nhiệm, vai trò đại diện của tổ chức Hội Phụ nữ trong tham gia quản lý nhà nước cũng như đề xuất, kiến nghị chính quyền các cấp quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ như thế nào?

Bà Trần Thị Phong Lan: Trong những năm qua, các cấp Hội đã chủ trì hoặc tham gia giám sát, tham gia các tổ tư vấn, hội đồng, ban chỉ đạo của các cấp, các ngành và địa phương như tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, giám sát thực hiện hỗ trợ chế độ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi thực hiện sinh con đúng chính sách dân số, việc thực hiện chế độ cho lao động nữ tham gia chuyên trách hoặc không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn; rồi giám sát việc đảm bảo tỷ lệ và chất lượng  phụ nữ tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, việc đảm bảo cho các cấp Hội Phụ nữ được tham gia quản lý nhà nước các cấp …Qua đó thì các cấp Hội đã thể hiện được vai trò và trách nhiệm của mình trong tham gia quản lý nhà nước, cung cấp các thông tin liên quan đến phụ nữ và trẻ em, kiến nghị và đề xuất với chính quyền cùng cấp cũng như chủ động tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em và phụ nữ.

PV: Vâng xin cảm ơn bà về những thông tin vừa trao đổi.

                                                                    Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *