(kontumtv.vn) – Năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xác định tại Hội nghị  cán bộ, công chức năm 2016. 

Hội nghị cán bộ công chức Hội LHPN tỉnh Kon Tum
Hội nghị cán bộ công chức Hội LHPN tỉnh Kon Tum

Năm 2015, Hội LHPN tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt là chỉ đạo các cấp Hội hoàn thành công tác quy hoạch nhân sự  Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2016, Hội LHPN tỉnh xác định trong năm 2016 tập trung  triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; thực hiện có hiệu quả  các đề án, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, của Hội phát động; hướng dẫn tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp; xây dựng các mô hình kinh tế điểm…

                                                                                         Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *