(kontumtv.vn) – Sáng 24/11, Hội Luật gia các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017. Dự hội nghị có ông Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga.

HOI LUAT GIA CAC TINH, THANH DUYEN HAI MIEN TRUNG VA TAY NGUYEN TONG KET CONG TAC THI DUA NAM 2017

Trong năm 2017, Hội Luật gia các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã làm tốt công tác phát triển tổ chức hội và hội viên; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; làm tốt vai trò của thành viên UBMTTQVN, thành viên Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật và thành viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ – Pháp luật của Ban Thường trực UBMTTQVN. Các hội viên Hội Luật gia tích cực tham gia hoạt động giám sát theo kế hoạch của Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội; tham gia giám sát các hoạt động cải cách tư pháp, giám sát sự cố môi trường biển miền Trung và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương… Hoạt động của các tỉnh, thành hội đã góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong tình hình mới, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động lãnh đạo, quản lý nhà nước của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2017 một số tỉnh, thành hội còn thiếu chủ động trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại, tại hội nghị này, Hội Luật gia các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong công tác thi đua năm 2018.

Thanh Tùng – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *