(kontumtv.vn) – Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum khóa XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11.

HOI NGHI BCH DANG BO THANH PHO KON TUM

Hội nghị tập trung cho ý kiến vào các Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về đề nghị thông qua Báo cáo tổng kết của Thành ủy năm 2017, Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý năm 2017; Báo cáo kiểm điểm, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2018.

Năm 2017, Thành ủy Kon Tum đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Sản xuất công nghiệp của thành phố trong năm 1.831 tỷ đồng, đạt 113,7% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ  8.400 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đạt 1.325 tỷ đồng, bằng 106,6%; thu hồi nợ đọng thuế đạt gần 78 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đối thoại trực tiếp với công dân được thực hiện thường xuyên; hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được kiện toàn, củng cố và hoạt động hiệu quả.

                                                                                                CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *