(kontumtv.vn) – Sáng 16/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  Kon Tum khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 16, dưới  sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

HN LAN THU 16 BCH DANG BO TINH KHOA XV

Hội nghị lần này tập trung cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ đề, phương châm Đại hội và đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; cho ý kiến, thống nhất báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 1118 ngày 29/7/2009 của Tỉnh ủy khóa XIII “về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”.  Qua 10 năm thực hiện đề án, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, các chỉ số đều có sự tăng trưởng, tiến bộ. Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh đạt 60,63 điểm – tăng 18,69 điểm so với năm 2008, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, một số chỉ số thành phần thuộc nhóm các tỉnh khá, dẫn đầu trong khu vực Tây Nguyên như chỉ số chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân tăng 46 bậc, chỉ số đào tạo lao động tăng 32 bậc, chỉ số gia nhập thị trường tăng 24 bậc so với năm 2008. Cùng với đó, việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư, phát triển. Thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan. Số dự án thu hút vào địa bàn tỉnh ngày càng tăng.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tham gia ý kiến và thống nhất báo cáo sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy “về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, có tính đến năm 2025”, tỉnh Kon Tum đạt nhiều kết quả nổi bật. Diện mạo nông thôn đã có sự đổi thay và khởi sắc. Hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân. Đặc biệt, nhận thức người dân đã có sự thay đổi cơ bản. Người dân hiểu được ý nghĩa của chương trình và vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới, qua đó đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 18 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, 08 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 19 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 41 xã đạt 5 đến 9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm vào các văn bản trình hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thống nhất chấm dứt hiệu lực thực hiện Kết luận số 1118, ngày 29/7/2009 của Tỉnh ủy “về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”; giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án “Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2030”, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 xem xét, quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01, ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy “về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, có tính đến năm 2025”,  thời gian tới, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh uỷ viên phát huy tinh thần trách nhiệm, rà soát từng tiêu chí theo lĩnh vực được phân công phụ trách để tập trung cùng với địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới, nhất là Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy chịu trách nhiệm chính trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện các mục tiêu thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo từng ngành, địa phương tổ chức thực hiện và có giải pháp phù hợp để huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI không còn nhiều, vì vậy, ngay sau hội nghị này, các tiểu ban Đại hội cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chuẩn bị chu đáo, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Bí thư các huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *