(kontumtv.vn) – Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp hội viên, đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Phụ nữ trong năm 2016 vừa được Hội nghị BCH Hội LHPN tỉnh Kon Tum lần thứ 10 xác định.

Hội nghị BCH Hội LHPN tỉnh Kon Tum
Hội nghị BCH Hội LHPN tỉnh Kon Tum

Trong năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Kon Tum đã tập trung hướng về cơ sở, xây dựng nhiều mô hình hoạt động mới, tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, thu hút ngày càng nhiều chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Kết quả đã phát triển được trên 2.700 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên trên 50.000 hội viên, chiếm gần 64% tổng số phụ nữ trong độ tuổi. Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị;  thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, trong đó đặc biệt là việc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Tính đến tháng 9/2015, các cấp Hội đã tín chấp mới trên 178 tỷ đồng cho hơn 11.700 chị vay, nâng tổng số vốn tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội qua kênh của Hội Phụ nữ lên trên 728 tỷ đồng, cho hơn 27.800 chị vay để phát triển kinh tế gia đình. Qua đó đã giúp cho trên 630 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, nhiều hộ đã vươn lên có đời sống ổn định, khá giàu.

Chương trình công tác năm 2016, ngoài việc quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Phụ nữ  các cấp đề ra. Đồng thời xây dựng Chương trình hành động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh.

 Quang Mẫn- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *