(kontumtv.vn) – Hội Nông dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2013-2018 đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành khoá VII, nhiệm kỳ 2013-2018; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh Kon Tum
Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh Kon Tum

Năm 2015, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Kon Tum có bước chuyển biến tích cực; các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động đạt nhiều kết quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh đề ra. Đã tổ chức hơn 3.450 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 156.000 lượt hội viên, nông dân; tổ chức cho 9.700 hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu Sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó đã có 5.500 hộ đạt tiêu chuẩn SXKDG các cấp theo tiêu chí mới. Các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp hơn 270 triệu đồng, 11.350 ngày công lao động tham gia làm mới 4,5 km đường bê tông, sửa chữa 55 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 8 km kênh mương nội đồng, sửa chữa 3 cầu treo, 8 giọt nước… trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã tổ chức 56 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho 2.800 lượt hội viên…

Năm 2016, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phấn đấu tuyên truyền pháp luật cho 160.000 lượt hội viên, nông dân; phát triển 3.000 hội viên mới; số hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp tăng 10% so với năm 2015; phối hợp dạy nghề cho 3.500 nông dân; có trên 80% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh; mỗi cơ sở Hội xây dựng 1 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn…

                                                                             Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *