(kontumtv.vn) – Sáng 29/7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013 – 2020.

HOI NGHI BAN CHAP HANH LIEN MINH HOP TAC XA NHIEM KY 2013 – 2020

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo dự thảo hoạt động Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, chương trình công tác 6 tháng cuối năm; thông qua báo cáo sơ kết tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm nay và báo cáo tình hình hoạt động của Qũy Hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ đầu năm đến nay.

Trong quý I và quý II năm 2019, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp xây dựng và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp liên ngành, đồng thời thống nhất đề nghị của UBND tỉnh phân bổ vốn hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho 10 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng phục vụ quá trình kinh doanh, sản xuất của đơn vị; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trong thời gian qua.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 110 hợp tác xã và 01 Liên hiệp Hợp tác xã; Liên minh Hợp tác xã có gần 80 thành viên chính thức; tổng số thành viên và người lao động trong hợp tác xã hơn 9 ngàn người.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã lần thứ XII, 100% đại biểu dự Hội nghị thống nhất miễn nhiệm 02 Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2013 – 2020; thống nhất bầu bổ sung ông Thái Quang Thanh giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *