(kontumtv.vn) – Sáng 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 12 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy Chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy và các điểm cầu trực tuyến của tỉnh.

Năm 2020, công tác tuyên truyền miệng đã phát huy tốt hiệu quả, góp phần thông tin, làm rõ với nhân dân và từng nhóm đối tượng về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước; góp phần tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong nhân dân. Bước sang năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định vai trò công tác tuyên truyền miệng là rất quan trọng, cần được đổi mới. Đội ngũ báo cáo viên các cấp cần được tập huấn, kiện toàn, đầu tư về trang thiết bị, kiến thức, thông tin để hoàn thành nhiệm vụ. Ban Tuyên giáo Trung đề nghị các địa phương cần đầu tư trang thiết bị về công nghệ thông tin, có chính sách hỗ trợ đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền miệng cần được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng tuyên truyền về thành quả đạt được, về Đại hội Đảng các cấp và về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đã thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian đến.

Trước đó, Hội nghị nghe Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo về quá trình chuyển đổi số, đảm bảo cung cấp điện cho giai đoạn 2021-2025; nghe lãnh đạo Bộ KH&ĐT thông tin chuyên đề về tổng quan tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Năm 2020, chỉ số phát triển bền vững Việt Nam tăng 5 bậc, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả này giúp Việt Nam trở thành quốc gia hình mẫu trên thế giới về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong thành tựu chung của đất nước, công tác tuyên truyền miệng đã góp phần rất quan trọng.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *