(kontumtv.vn) – Sáng 24/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2019. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 422 điểm cầu trong cả nước. Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

HOI NGHI BAO CAO VIEN TRUNG UONG THANG 11 NAM 2019

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu chuyên đề “Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới” và nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Nội dung định hướng tại Hội nghị, trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương cần đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù của từng địa phương, từng vùng. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, trong đó chú trọng hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra; tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là các chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới; tình hình Biển Đông; ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân và các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương phát động.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *