(kontumtv.vn) – Sáng ngày 12/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chủ trì hội nghị báo cáo viên Trung Ương tháng 5 bằng hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành trên cả nước.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị đã bàn 9 nội dung, tập trung vào 2 vấn đề lớn gồm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Trong lĩnh vực kinh tế, hội nghị tập trung đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Về công tác xây dựng Đảng, hội nghị đã nghe báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về các đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII…

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XIII; các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước trong tháng 5, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội của Chính phủ, những thành quả trong phòng chống đại dịch COVID-19…

Minh Phượng 

Trung tâm VH-TT-DL&TT Tp Kon Tum

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *