(kontumtv.vn) – Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum khóa XI đã tổ chức Hội nghị bất thường.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020; thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thống nhất giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Điệu – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum và bà Ngô Thị Hoàng Anh – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban trực Ban Tổ chức Thành ủy Kon Tum vào Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

CTV  Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *