(kontumtv.vn) – Sáng  30/8, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum Nguyễn Trung Hải đã chủ trì Hội nghị phiên bất thường UBMTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

HOI NGHI PHIEN BAT THUONG UBMTTQVN TINH KHOA X, NHIEM KY  2019 – 2024

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Phục, các Ủy viên UBMTTQVN tỉnh.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và tiến hành hiệp thương bầu bổ sung ông Trần Lạc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kon Rẫy vào Ban Thường trực giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024. Với 100% đại biểu tán thành.

Hội nghị lần này cũng thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Chương trình công tác toàn khóa của UBMTTQVN tỉnh; Chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã đề ra 5 chương trình hành động để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, gồm trên 80% quần chúng được tập hợp vào tổ chức hội; hằng năm trung bình có 98% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Quỹ Vì người nghèo toàn tỉnh đạt trên 80 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.000 căn nhà đại đoàn kết; 100% khu dân cư lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới; tham gia vận động, hỗ trợ giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 – 4 %/năm; 100% cán bộ chủ chốt của Mặt trận cấp xã được chuẩn hóa theo quy định…

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *