(kontumtv.vn) – Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ qúy I, phương hướng, nhiệm vụ qúy II/2018; góp ý dự thảo chương trình thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, khóa XV về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới. Đến dự có ông Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tổ cấp ủy phụ trách địa bàn.

SA THAY TO CHUC HOI NGHI LAN THU 12 BCH DANG BO HUYEN KHOA 16

Trong quý I năm 2018, kinh tế huyện Sa Thầy tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở kịp thời củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Về kinh tế, nhân dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho hơn 17.400 ha cây trồng, đảm bảo nguồn nước trong sản xuất. Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý 48 cơ sở kinh doanh vi phạm. Thực hiện tốt công tác quan tâm đối tượng chính sách và hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết cổ truyền, đã tiếp nhận và trao 2.380 suất quà cho các đối tượng với trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ cho trên 4.400 hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết; giải quyết cho khoảng 240 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn giải quyết việc làm với số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Hội nghị đã thống nhất một số giải pháp trọng tâm, đó là tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia, các nghị quyết, đề án của các cấp về phát triển kinh tế trên địa bàn; chuẩn bị các điều  kiện, nội dung tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập lại huyện; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

                                                                       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *