(kontumtv.vn) – Ngày 3/5, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020.

HOI NGHI BCH DANG BO THANH PHO LAN THU 16

Hội nghị thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về đề nghị thông qua Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 19/2016 của Thành ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện chương trình số 30/2016 của Thành ủy tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 80 của Thành ủy (khóa X) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nhiều năm qua, Thành ủy Kon Tum đã chỉ đạo UBND thành phố và các ban ngành, đoàn thể tập trung xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Từ năm 2016-2018 thành phố đã huy động gần 190 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đến nay, thành phố có 11 xã đạt 154 tiêu chí nông thôn mới.

Thành phố đã lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn, triển khai đảm bảo các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020… Hiện, Đăk Rơ Wa giảm từ xã khu vực III xuống khu vực II,  giảm 7 thôn đặc biệt khó khăn.

Hội nghị đã bầu cử bổ sung Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Kon Tum Hà Đường vào Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *