(kontumtv.vn) – Thành ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga.

HOI NGHI BCH DANG BO THANH PHO KON TUM LAN THU 17, NHIEM KY 2015-2020

Hội nghị đã thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình đầu tư và phát triển vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 31, ngày 04/11/2016 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố; thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến điều chỉnh nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2019.

Thực hiện Chương trình đầu tư và phát triển vùng kinh tế động lực giai đoạn 2016-2020, trong 3 năm qua trên địa bàn thành phố có 21 dự án được UBND tỉnh cấp phép đầu tư. Thành phố tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất trường lớp, y tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện quy hoạch, xây dựng, nâng cấp và từng bước hiện đại các trung tâm thương mại; đẩy mạnh công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường đầu tư hạ tầng tại các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Kết luận Hội nghị, Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan, ban ngành cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về quy hoạch; tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác tuyên truyền npâng cao nhận thức, vai trò của các cấp, các ngành và nhân dân đối với việc nâng cao chất lượng học sinh người DTTS, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, triển khai hiệu quả chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *