(kontumtv.vn) – Sáng 9/ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV đã tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 13. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì Hội nghị.

KHAI MAC HOI NGHI BCH DANG BO TINH LAN THU 13, KHOA XV

Hội nghị nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh Kon Tum năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ban hành ngày 24/8/2016 về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020; tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo nội dung bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tập I, giai đoạn 1930- 1975. Các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung trình tại Hội nghị; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc tập thể, tích cực đóng góp, thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn bản trình Hội nghị; phân tích rõ những hạn chế, nguyên nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; tập trung vào các nhiệm vụ mang tính đột phá trong thời gian đến như chỉnh trang đô thị gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo đa chiều, nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2018, tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 13.443 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,8 triệu đồng năm 2017 lên 37,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn ước đạt gần 2.437 tỷ đồng, đạt 112% dự toán. Chương trình Xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển tích cực; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, dự báo trong năm 2019, tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn; thời tiết, thiên tai diễn biến khó lường. Vì vậy, đòi hỏi các cấp, ngành phải nỗ lực hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra, quyết tâm phấn đấu đạt ở mức cao nhất có thể; tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là phát triển hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp dịch vụ; quy hoạch, xây dựng khu công nghiệp – dịch vụ – đô thị. Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; hình thành và phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển các loại cây dược liệu, nhất là dược liệu dưới tán rừng, gắn với chế biến; có chiến lược đầu tư phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Qua hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy khóa XV về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tổ chức quán triệt và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được kết quả nhất định. Việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo đã tạo điều kiện, cơ hội cho người dân khu vực nông thôn được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Kinh tế – xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm và các tệ nạn xã hội giảm dần; bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,56%/năm, đạt 102% so với kế hoạch; trong 3 năm có hơn 10.500 hộ thoát nghèo; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng cao; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất nội dung bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập I, giai đoạn 1930-1975 và tái bản lần thứ hai tập sách này.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *