(kontumtv.vn) – Sáng 19/ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV đã tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 7. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

HOI NGHI

Hội nghị đã tập trung vào thảo luận, cho ý kiến các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị thông qua dự thảo chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Đối với Nghị quyết số 05 của BCH Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Kon Tum xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô; tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược; ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học – công nghệ, nhất là khoa học – công nghệ hiện đại; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, lĩnh vực với tầm nhìn dài hạn, gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu nền kinh tế với cơ cấu lại ngành, lĩnh vực trọng tâm; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng và chất lượng; đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh trong phát triển kinh tế vùng, thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đối với Nghị quyết số 06 của BCH Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Kon Tum xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện gồm tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức; nâng cao năng lực thực thi pháp luật; nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao và phát huy hiệu quả uy tín và vị thế quốc tế; bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường; đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn và quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Đối với Chỉ thị 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Kon Tum xác định 4 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện gồm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác quản lý, bảo vệ và phát  triển rừng; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát  triển rừng; chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế và huy động các nguồn lực phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu tập trung cho ý kiến về chương trình thực hiện của Tỉnh ủy đối với các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương. Đặc biệt là các giải pháp quyết liệt, mang tính cấp bách và lâu dài đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải trình đối với các ý kiến còn khác nhau của các đại biểu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương đã được thảo luận, xây dựng chương trình thực hiện tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề quan trọng, phù hợp với tình hình thực tế cũng như đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại đơn vị, địa phương của mình phụ trách; nếu xảy ra sai sót trong quản lý, chỉ đạo, điều hành phải chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Về giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: “Trước mắt, từng đồng chí cấp ủy phụ trách huyện, thành phố mình phải có rà soát, chỉ ngay ra những điểm nào là điểm nóng của huyện mình, lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị để tập trung vào điểm nóng đó. Tiếp tục thực hiện phương án phối hợp giữa 3 lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, biên phòng (nếu là địa bàn biên giới) trong phòng chống lâm tặc”.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng chức năng, địa phương xử lý ngay tình trạng xe độ chế chở gỗ, các cơ sở chế biến gỗ trái phép trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn chặt phá rừng, xây dựng phương án phát triển rừng bền vững trên địa bàn.

Tấn Thành – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *