(kontumtv.vn) – Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum khóa IX, nhiệm kỳ 2013 -2018 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để đánh giá hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới nội dung và phương phức hoạt động Công đoàn tỉnh Kon Tum thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Tham dự có Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý và các thành viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh.

LIEN DOA

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2017. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn tiến tới  Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 -2023.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá, sau 5 năm thực hiện Đề án đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp tỉnh Kon Tum thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở các cấp Công đoàn đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công rõ hơn cá nhân phụ trách, vì đoàn viên và người lao động, từ đó đã phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; phương  pháp hoạt động đã từng bước đổi mới và sáng tạo theo phương châm “sát cơ sở, sát công nhân, sát sản xuất”; hoạt động Công đoàn các cấp có nội dung, kế hoạch phù hợp với từng thời điểm, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cho chủ trương chấm dứt việc thực hiện Đề án này vì không còn phù hợp thực tiễn.

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *