(kontumtv.vn) – Ngày 4/7, BCH Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018- 2023.

HOI NGHI BCH LIEN DOAN LAO DONG TINH LAN THU IV, NHIEM KY 2018- 2023

6 tháng đầu năm nay, hệ thống công đoàn cơ sở  trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố với trên 26.770 đoàn viên công đoàn. Tình hình công tác của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động nhìn chung ổn định. Hầu hết chế độ chính sách được giải quyết kịp thời. Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt việc hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên công đoàn nhân các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân. Hoạt động bán hàng giảm giá cho công nhân đạt hiệu quả thiết thực. Quỹ mái ấm công đoàn đã huy động được gần 250 triệu đồng, dự kiến sẽ hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 17 căn nhà mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 720 triệu đồng trong thời gian đến. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. Nhận thức của đoàn viên công đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nâng lên. Phong trào thi đua trong các tổ chức công đoàn được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Hoạt động nữ công được duy trì thường xuyên, đảm bảo thực hiện tốt bình đẳng giới.

Tuy nhiên, tình hình nợ lương, nợ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động vẫn còn diễn ra. Gần 5% người lao động không có việc làm thường xuyên. Việc thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, công đoàn các cấp tập trung tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, trọng tâm là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác.

Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và bầu bổ sung BCH LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *