(konrtumtv.vn) – Sáng 11/7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh.

HOP TAC XA

6 tháng đầu năm 2017, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh mở 05 lớp tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn thành lập tổ hợp tác, HTX cho gần 330 học viên tại huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông và Kon Plông; chỉ đạo, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng các HTX điển hình tiến tiến để nhân rộng; phối hợp với các ngành, địa phương lãnh đạo Liên minh HTX tích cực tham gia xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và tư vấn, hướng dẫn củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, HTX trên địa bàn.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh tiếp tục lãnh đạo Liên minh HTX thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với khu vực kinh tế tập thể và các thành viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Lâm Cảnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thanh Thủy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *