(kontumtv.vn) – Chiều 5/1, Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022 đánh giá công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự, về chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Năm 2020, các phong trào hoạt động của Đoàn trên địa bàn tỉnh được nâng cao về chất lượng và tính hiệu quả. Kết quả, các cấp bộ đoàn đã hoàn thành tất cả 20 chỉ tiêu đề ra, trong đó có  15 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Theo đó, 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, Đoàn. Có gần 13.700 đoàn viên thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, gần 1.600 đoàn viên thanh niên được tạo việc làm. Trong năm, kết nạp mới hơn 6.200 đoàn viên, thành lập 2 cơ sở Đoàn trong các Doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội đạt hơn 75%. Các phong trào như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc đã được Tỉnh Đoàn triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đó, các chương trình như Đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Kon Tum đề ra 5 chương trình trọng tâm gồm, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại thanh niên, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vai trò của Đoàn trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *