(kontumtv.vn) – Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, Lại Xuân Lâm, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị CBCCVC Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
Hội nghị CBCCVC Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum

Trong năm 2015, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, đoàn kết, phấn đấu hoàn hành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời nắm bắt, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm. Kết quả trong năm có hơn 98% cán bộ, công chức, viên chức  hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 39% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 7/10 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Tập thể cán bộ công chức Cơ quan Văn Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Công đoàn cơ sở Văn phòng đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2016, Văn phòng UBND tỉnh tập trung bám sát chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, chủ động phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nắm bắt, xử lý và cung cấp thông tin, phục vụ kịp thời, hiệu quả, chính xác công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó nâng cao chất lượng thẩm định và tham mưu của từng bộ phận trong Văn phòng trên tất cả các lĩnh vực.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *