(kontumtv.vn) – Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo đến đời sống của cán bộ, công chức, lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 được đề ra tại Hội nghị CBCC Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum.  

THAM MUUTrong năm 2016, các ban và CBCC Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm. Trong đó chú trọng đến các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Công đoàn các cấp đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, bàn các giải pháp khắc phục cũng như những giải pháp để triển khai có hiệu quả  nhiệm vụ công tác năm 2017; nhất là nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đơn vị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến cuối năm, 100% CBCC hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể LĐLĐ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *