(kontumtv.vn) – Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020…là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được thống nhất trong Hội nghị trực tuyến công tác văn phòng cấp ủy vừa được Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức vào sáng 23/12.

HOI NGHI TRUC TUYEN CONG TAC VAN PHONG CAP UY NAM 2019

Năm 2019, Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum và văn phòng các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện theo chương trình công tác đề ra. Cụ thể, Văn phòng cấp ủy các cấp đã tham mưu cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực trong năm; thường xuyên, kịp thời văn bản hóa và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra kết quả các ý kiến chỉ đạo, kết luận của cấp ủy và làm tốt vai trò là trung tâm tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh, chỉ đạo của các huyện ủy, thành ủy. Để thực hiện tốt công tác tham mưu, thời gian qua, các văn phòng huyện ủy và thành ủy còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác thông tin trên hệ thống mạng thông tin của Tỉnh ủy; Công tác chỉ đạo văn thư lưu trữ ngày càng nề nếp, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu  được giao. Cùng với đó, các đơn vị liên quan còn thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp ủy theo đúng quy trình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế của công tác văn phòng trong năm 2019 như công tác tham mưu có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời; việc đôn đốc và thẩm định các báo cáo, đề án trình cấp ủy còn chậm tiến độ; thông tin tổng hợp có việc chưa đáp ứng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy…Tại Hội nghị, đại diện văn phòng cấp ủy các huyện, thành phố cũng có nhiều đề xuất, kiến nghị liên quan đến những vấn đề như sớm trang bị máy tính chủ cho văn phòng cấp ủy các huyện; sớm có hướng dẫn việc chi bồi dưỡng cho các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng các cấp sắp đến; thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các văn phòng cấp ủy.

Hội nghị đã thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2020 là tham mưu cho các Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của tỉnh Đảng bộ; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020; tiếp tục tham mưu đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã trên địa bàn; tham mưu cho các cấp ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp và tiếp nhận, xử lý đơn, thư, tiếp công dân; tổ chức thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với các báo cáo, đề án do các cấp, các ngành chuẩn bị trình cấp ủy đúng quy trình, tiến độ và đảm bảo chất lượng…

Như Nguyệt – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *