(kontumtv.vn) – Sáng 1/8, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

HOI NGHI DANH GIA CONG TAC DAM BAO AN NINH TRAT TU TREN DIA BAN TINH

Dự hội nghị có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thành phố, các lực lượng vũ trang.

Hội nghị tập trung đánh giá báo cáo kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Báo cáo kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 14, ngày 24/3/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh cơ sở”. Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 16, ngày 06/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xử lý, kiểm soát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”…

Qua đánh giá, những năm qua, với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định. Nhân dân đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Hội nghị, các địa phương, đơn vị đã tham gia thảo luận nêu ra những cách làm hay và những khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *