(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2011-2015,  tỷ lệ giảm nghèo bình quân trên cả nước mỗi năm là 2%, riêng các huyện nghèo giảm bình quân là 5%. Kết quả này được Bộ LĐ-TB&XH thông tin tại Hội nghị đánh giá thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015); phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm (2016-2020) lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được tổ chức vào ngày 25/12.  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Giai đoạn 2011-2015, ngành LĐ-TB&XH đã kịp thời xác định mục tiêu, giải pháp phù hợp để thực hiện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực. Nhờ đó, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu phát triển xã hội cơ bản hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra. Giai đoạn  2011-2015, cả nước đã tạo việc làm cho hơn 78 triệu người, đối tượng tham gia BHXH đạt trên 12 triệu người, tuyển mới dạy nghề trên 9 triệu người; gần  2 triệu  người có công được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; tỷ lệ giảm nghèo trên cả nước giảm từ trên 14% năm 2010 xuống dưới 6% năm 2014, ước đến cuối năm 2015 giảm còn 4,5% (tỷ lệ giảm nghèo bình quân mỗi năm là 2%). Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đẩy mạnh, thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em; công tác bảo trợ xã hội ngày càng được nâng cao, nâng dần mức  trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác cai nghiện phục hồi, phòng chống mại dâm được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong 5 năm qua còn có những hạn chế như: Thị trường lao động còn bất cập, cung lớn hơn cầu lao động; tình trạng doanh nghiệp xuất khẩu lao động vi phạm pháp luật còn nhiều; tỷ lệ tham gia BHXH, BH thấp nghiệp còn thấp; công tác dạy nghề chưa có sự chuyển biến căn bản; kết quả giảm nghèo chưa bền vững…

Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân của hạn chế, ngành LĐ-TH&XH đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu tổng quát được xác định trong giai đoạn 2016-2020 là: Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đa dạng, toàn diện, bảo đảm bền vững, công bằng bình đẳng, tạo nền ổn định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận sự nỗ lực của ngành LĐ-TB&XH cũng như sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành liên quan trong việc thực mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong 5 năm qua. Phó Thủ tướng đề nghị,  năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, do đó ngành phải nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngành đề ra trong năm 2016 nhằm tạo đà cho những năm tiếp theo để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện chuẩn nghèo đa chiều, ngành LĐ-TB&XH cần phối hợp chặc chẽ hơn nữa với các bộ, ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo theo hướng bền vững.

                                                                      Thanh Tùng – Công Luận         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *