(kontumtv.vn) – Trong tháng 10  vừa qua, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã bám sát định hướng và tình hình thực tế của tỉnh để chủ động thông tin tuyên truyền về các sự kiện chính trị nổi bật, đồng thời đã phát hiện, phản ánh kịp thời những hạn chế, bất cập trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Đây là khẳng định của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11 của tỉnh.

BAO CHI

Các đại biểu tham dự Hội nghị cho biết, trong tháng 10, công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí – xuất bản trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ; các vấn đề báo chí phản ánh đã được UBND tỉnh kiểm tra và khắc phục; đơn vị chức năng  kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã tuyên truyền về các sự kiện chính trị nổi bật, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời đã phát hiện, phản ánh kịp thời  những hạn chế, bất cập trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; giới thiệu các mô hình, tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất … của tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, ngoài tập trung tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm trong tháng, các cơ quan báo chí tiếp tục  chú trọng tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh trên người, nhất là dịch sốt xuất huyết đang tiếp tục diễn biến phức tạp; các nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XI; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với  chế biến trên địa bàn tỉnh”; thực hiện Kết luận số 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”;  Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết của Bộ  Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; các hoạt động trọng tâm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh.

                                                                          Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *