(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021… là nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong tháng 5/2016, được các đại biểu thống nhất tại Hội nghị giao ban công tác báo chí tỉnh Kon Tum tháng 5/2016 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. 

Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Kon Tum
Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Kon Tum

Trong tháng 4/2016, các cơ quan chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản của tỉnh tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh. UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế mà báo chí phản ánh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng của tỉnh trong việc thông tin, tuyên truyền; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của các ngành; các hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh; các buổi làm việc của Trung ương tại địa phương; công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; đưa tin kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị…

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2016, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong tuyên truyền cần đảm bảo tính định hướng, nắm vững pháp luật và những quy định về bầu cử, đề cao trách nhiệm của công dân trong bầu cử; tuyên truyền những nội dung cơ bản, những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu, giải pháp đột phá trong Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em, Tháng hành động Vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016.

                                                                                      Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *