(kontumtv.vn) – UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Mặt trận năm 2016 với các huyện, thành phố nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2016, dự kiến chương trình công tác năm 2017.

C MAT TRAN NAM 2016

Năm 2016, UBMTTQVN và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã hoàn thành tốt 7 nội dung trọng tâm công tác Mặt trận năm 2016 đã được cụ thể hóa thành 37 nội dung chính trong chương trình công tác, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, đã phối hợp, hướng dẫn, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân và khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào trọng tâm, cụ thể; công tác đối ngoại nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác chăm lo cho người nghèo và các hoạt động an sinh xã hộị đạt được nhiều kết quả thiết thực, đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2016 với số tiền hơn 8 tỷ 400 triệu đồng; các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa… đã huy động được số tiền hơn 137 tỷ đồng; thực hiện công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền gần 7 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 656 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo và hộ gia đình chính sách.

Hội nghị đã thảo luận tham gia góp ý vào dự kiến chương trình công tác Mặt trận năm 2017. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *