(kontumtv.vn) – Trong năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum (khu vực III) sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III tăng cường công tác quản lý đối với các mạng Đài PT-TH và truyền thanh không dây, yêu cầu các Đài phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật.

VO TUYEN

Đây là một trong những nội dung trọng tâm được xác định tại Hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn khu vực do Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III tổ chức tại thành phố Kon Tum.

Sau một năm thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai công tác quản lý tần số vô tuyến điện, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III và Sở TT&TT các tỉnh trong khu vực đã thực hiện đúng các nhiệm vụ, nội dung kế hoạch phối hợp. Đặc biệt là đã chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác quản lý tần số vô tuyến điện. Công tác phối hợp thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý can nhiễu, đo đánh giá chất lương thiết bị PT-TH và truyền thanh không dây được thực hiện tốt.

Hội nghị xác định năm 2017, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III và Sở TT&TT các tỉnh trong khu vực đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và đôn đốc các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số khắc phục vi phạm, nhất là các đài truyền thanh không dây; đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý đối với các mạng Đài PT-TH, truyền thanh không dây, yêu cầu các Đài phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác thẩm định về tần số thiết bị vô tuyến điện đối với đầu tư, mua sắm các thiết bị phát thanh, truyền hình, chú trọng đến vấn đề chứng nhận hợp quy của thiết bị; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số phản ánh, thông báo nhiễu chính xác, đúng qui định, đúng cơ quan quản lý nhà nước, nhất là đối với các Đài PT-TH và phát thanh không dây.

                                                                            Thanh Tùng – Thanh Hà

          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *