(kontumtv.vn) – Vấn đề phân loại rừng được dựa trên những tiêu chí nào; trình tự thủ tục giao rừng, cho thuê rừng được thực hiện ra sao? Đây là những vấn đề được quan tâm thảo luận tại Hội nghị giới thiệu và triển khai Luật Lâm nghiệp diễn ra vào sáng nay tại tỉnh Kon Tum.

HOI NGHI GIOI THIEU VA TRIEN KHAI LUAT LAM NGHIEP

Hội nghị do Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với  Câu lạc bộ Trí thức khoa học và Công nghệ, Hội khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về Luật Lâm nghiệp; về vai trò, tác dụng của rừng đối  với môi trường sống của con người; nâng cao trách nhiệm thực thi pháp luật trong công tác quản lý, vảo vệ, phát triển và sử dụng rừng theo hướng bền vững; thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư, các thành phần kinh tế trong xã hội quản lý, bảo về, phát triển và phục hồi rừng cũng như tài nguyên thiên nhiên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những vấn đề trọng tâm của Luật Lâm nghiệp; cơ cấu ngành Lâm nghiệp; cơ cấu hệ thống Kiểm lâm và một số vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Lâm nghiệp.

Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận các vấn đề về tiêu chí phân loại rừng; trình tự thủ tục giao rừng, cho thuê rừng; xác định nguồn gốc lâm sản, cơ cấu ngành kiểm lâm; trách nhiệm, quyền lợi của chủ rừng; vấn đề đóng cửa rừng tự nhiên.

  Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *